Innhold

Farmen gården

Informasjon om gården

Steinsjøen gård ligger på grensen mellom Hurdal og Østre Toten, på Toten siden.  Gården ligger i cirkumferense til Eidsvoll jernverk og Hurdal glassverk. Spesielt Hurdal glassverk har spilt en stor rolle i gårdens historie. Kongen flyttet glassverket fra Danmark til Norge da Danmark gikk tom for ved. Steinsjøen sin rolle var å skaffe ved til glassverket. De fløtet ved, ikke tømmer, på Steinsjøen og ned til Hurdal og glassverket. Det var kabbved som de fløytet i bekker, hugget med øks i 1meter og 20cm lange stokker. De brukte spesielle smaløkser til dette.
Gården var en finneplass. Generelt i Hurdal og på Toten var det mange finner som slo seg ned i 1630-1640-årene. Her drev de med svedjebruk (de hugde ned skogen, lot den tørke, så tente de på den. I asken sådde de rug. Dette var en spesiell teknikk som ga større avlinger). Steinsjøen har vært preget av finsk bosetting og finsk kultur, men også av samarbeidet med glassverket.

 Foto: STRIX produksjonsselskap. 

Tidsrom for innspilling

Innspilling vil foregå i tidsrommet 22.7 - 4.10.

Stengning av veg

Steinsjøvegen er en privat skogsveg som eies og driftes av andelseiere som driver landbruksnæring og har eiendom som sokner til vegen, Steinsjøvegen Veglag.
TV- serien Farmen skal spilles inn på Steinsjø gård i Østre Toten og Steinsjøvegen blir derfor helt stengt for gjennomkjøring i perioden 9. juli – 4. oktober i sommer. Sperringen vil bli satt opp på hver side av eiendommen Steinsjø gård.

Det vil bli skiltet omkjøring via Rognlivegen og Torsætra.

Kontaktinformasjon

STRIX produksjonsselskap

Ønsker du å bli statist: 

Send en mail til: statist.farmen@strix.no


Publisert: 25.06.2021 09:39:25
Sist endret: 06.07.2021 11:40