Innhold

Hurdal kommune ligger på Øvre Romerike, i Viken fylke (tidligere Akershus).

Kommunen grenser i nord til Vestre Toten og Østre Toten, i øst til Eidsvoll, i sør til Nannestad og i vest til Gran kommune.


Kommunen ligger sentralt plassert ved Hurdalsjøen, ca 25 km fra hovedflyplassen Oslo lufthavn (Gardermoen) og ca 80 km fra Oslo sentrum. Men bussforbindelse fra Hurdal til Eidsvoll Verk stasjon, og videre med tog til Oslo tar det kun en time å pendle kollektivt.

Det er ca 850 arbeidsplasser i kommunen, og ca 430 personer pendler inn til arbeid i kommunen. 

Kommunens areal er 285 km2 og folketallet er i underkant av 3000 innbyggere. 

Her i kartportalen kan du se oversikt over kommunen og finne turkart tilhørende Hurdal.

Statistisk sentralbyrå (SSB) kan du lese flere kommunefakta om Hurdal

 

Kilde: SSB 

 

Historie

Hurdal ble tidlig bosatt, gravhauger fra bronsealderen er funnet på en holme i Hurdalsjøen. På 1600-tallet innvandret en rekke finnefamilier som slo seg ned i utkanten av bygda og mange stedsnavn vitner om den finske innvandringen. 

Den første gården som ble ryddet var Gjøding, som i dag er Hurdal prestegård. Hurdal verk nord for Torget (bygdas sentrum) ble drevet som glassverk i perioden 1755 til 1895. Omkring  år 1800 var det landets største glassverk med vel 300 arbeidere. Verket eies nå av Norsk Luthersk Misjonssamband og drives som folkehøyskole.

Den første kirken ble reist i Hurdal på 1200-tallet, mens Hurdal kirke ble oppført 1681-1687 med overbygg fra 1793, og den har mye verdifullt inventar.  Kirken har sitt utseende fra en omfattende restaurering i 1955.

I Hurdal finnes flere nedlagte jerngruver, tidligere tilknyttet Eidsvold Værk jernverk.

På Garsjø nord i kommunen ligger Hurdal bygdetun, og der går den gamle kongeveien fra Oslo til Trondheim over Totenåsen. Nord i bygda ligger Rognlisagasom er ei restaurert sirkelsag som er drevet av vasshjul. Vest for Brattlia ligger Knaisetra med flere godt bevarte seterhus. 

 

Kilde: Store norske leksikon

 

Visjon, mål og satsningsområder

Visjon

«Samarbeid skaper utvikling og trivsel» 

Overordnet strategisk mål

«Vi skaper et bærekraftig samfunn, som er karbonnøytralt eller bedre, har økonomisk vekst og tilfører innbyggere og besøkende økt livskvalitet.»

Hovedmål

«Hurdal kommune skal legge til grunn FNs bærekraftsmål i sitt arbeid, spesielt innenfor areal og samfunnsplanlegging, næringsutvikling og tjenesteproduksjon/-utvikling».

Satsningsområder

  • Attraktivt lokalsamfunn
  • Livsmestring, frivillighet og fellesskap
  • Klima og miljø

 

Les mer om Hurdal sine mål og satsningsområdene i Kommuneplanens samfunnsdel

Se oversikt og les mer om kommunens planer

 

Næringslivet i Hurdal 

Næringslivet i Hurdal kjennetegnes av et felles mål for vekst og utvikling i kommunen, også utover sin egen virksomhet. Kommunen og næringslivet samarbeider godt, og har i fellesskap realisert flere prosjekter de senere årene som har skapt arbeidsplasser og utvikling. 

Hurdal har gjennom mange år vært et sted hvor ulike institusjoner har hatt virksomhet, og har således bygget opp verdifull kompetanse omkring drift, aktiviteter, og storhusholdning særlig rettet mot spesifikke målgrupper; blinde, svaksynte, funksjonshemmede, ungdommer o.a. 

Hurdal som rekreasjonssted, og som en stor hyttekommune, ligger det et stort utviklingspotensial i. Hurdal har Akershus største alpinanlegg, samt næring tilknyttet turisme og konferansevirksomhet som kan bidra til å gi Hurdal økt næringsaktivitet og attraktivitet. 

Her kan du lese mer om næringslivet i Hurdal

 

Designmal

Retningslinjer for bruk


Publisert: 07.05.2021 12:00:00
Sist endret: 28.02.2022 09:46