Besøksadresse:

Østsidevegen 11
2090 Hurdal

Tlf: 66106750

Epost: 

husk@hurdal.kommune.no

Rektor

Mona Bråtasæter

Epost

Sekretær/Redaktør

Hanna Szymura

Velkommen til Hurdal skole og kultursenter 

Hurdal skole og kultursenter er en skole med respekt for den enkelte og med trygghet og trivsel i fokus. 

Vår visjon er «En læringsreise i mulighetenes verden».

Skolen rommer 1.til 10.klasse og totalt nesten 300 elever. Det er en tradisjonell skole hvor de ulike årstrinnene er fordelt på tre fløyer med egne uteoppholdssoner. Ungdomsskolen ligger i sør, og i nord ligger barneskolen og SFO.I tillegg til skole inneholder bygget kommunens kulturhus med kino, folkebibliotek, lydstudio, allrom og flerbrukshall.

I 2023 er skolen 10 år og dette vil vi markere med en jubileumskonsert 12.12.23. Her vil alle elever og ansatte på skolen delta. Konserten vil foregå på dagtid for elever og inviterte og foresatte og gjester på kvelden. Elevene vil få avspasering for denne kvelden onsdag 03.01.24. Nærmere informasjon om konserten kommer.

Informasjonshefte Hurdal skole

Skolerute for skoleåret 23/24

Ledige stillinger

Planleggingsdager for 2023-2024 for skolen: 14.08, 15.08, 16.08, 17.11.23, 02.01, 03.01.24

Planleggingsdager for SFO 2023-2024: 31.07, 14.08, 17.11.23, 02.01, 05.07.24

Onsdag 03.01.24 avspaserer elevene for deltagelse på jubileumskonserten 12.12.23 på kveldstid. Skolen er stengt, SFO er åpen fra 7.30.

Meld fra om skolemiljø:

Hvis barnet ditt blir mobbet, eller andre barn du kjenner, tar du kontakt med skolen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som mobber andre barn. Hurdal skole ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. For å kunne stoppe mobbingen, er det avgjørende at skolen har oversikt.

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø