Besøksadresse:

Østsidevegen 11
2090 Hurdal

Postadresse: 
Minneåsvegen 3
2090 Hurdal

Tlf: 66106750

Epost: 
postmottak@hurdal.kommune.no

Rektor: Kaja Linnerud

 

Velkommen til Hurdal skole og kultursenter 

Hurdal skole og kultursenter er en skole med respekt for den enkelte og med trygghet og trivsel i fokus. 

Vår visjon er «En læringsreise i mulighetenes verden».

Skolen rommer 1.til 10.klasse og totalt nesten 300 elever. Det er en tradisjonell skole hvor de ulike årstrinnene er fordelt på to fløyer med egne uteoppholdssoner. Ungdomsskolen ligger i sør, og i nord ligger barneskolen og SFO.I tillegg til skole inneholder bygget kommunens kulturhus med kino, folkebibliotek, lydstudio, allrom og flerbrukshall.

Skoleinfo

 

Aktuelt

ALLEMED dugnad

Fritidserklæringen løfter frem at alle barn og unge, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minste én organisert fritidsaktivitet.

Les mer »

Refleksens dag

Les mer »

Alle nyheter

Kalender

Se flere