Besøksadresse:

Østsidevegen 11
2090 Hurdal

Tlf: 66106750

Epost: 

husk@hurdal.kommune.no

Rektor

Halvard Berntsen

Sekretær/Redaktør

Hanna Szymura

Velkommen til Hurdal skole og kultursenter 

Hurdal skole og kultursenter er en skole med respekt for den enkelte og med trygghet og trivsel i fokus. 

Vår visjon er «En læringsreise i mulighetenes verden».

Skolen rommer 1.til 10.klasse og totalt nesten 300 elever. Det er en tradisjonell skole hvor de ulike årstrinnene er fordelt på to fløyer med egne uteoppholdssoner. Ungdomsskolen ligger i sør, og i nord ligger barneskolen og SFO.I tillegg til skole inneholder bygget kommunens kulturhus med kino, folkebibliotek, lydstudio, allrom og flerbrukshall.

Informasjonshefte Hurdal skole og kultursenter

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø 

Kalender

Se flere