Besøksadresse:

Østsidevegen 11
2090 Hurdal

Tlf: 66106750

Epost: 

husk@hurdal.kommune.no

Rektor

Mona Bråtasæter

Epost

Sekretær/Redaktør

Hanna Szymura

Velkommen til Hurdal skole og kultursenter 

Hurdal skole og kultursenter er en skole med respekt for den enkelte og med trygghet og trivsel i fokus. 

Vår visjon er «En læringsreise i mulighetenes verden».

Skolen rommer 1.til 10.klasse og totalt nesten 300 elever. Det er en tradisjonell skole hvor de ulike årstrinnene er fordelt på tre fløyer med egne uteoppholdssoner. Ungdomsskolen ligger i sør, og i nord ligger barneskolen og SFO.I tillegg til skole inneholder bygget kommunens kulturhus med kino, folkebibliotek, lydstudio, allrom og flerbrukshall.

Informasjonshefte Hurdal skole

Skolerute for skoleåret 2022-2023

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljø