Innhold

Blir ditt barn, eller andre barn mobbet?

Hvis barnet ditt blir mobbet, eller andre barn du kjenner, tar du kontakt med skolen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som mobber andre barn. Hurdal skole ønsker at mobbing og andre krenkelser avdekkes raskt. For å kunne stoppe mobbingen, er det avgjørende at skolen har oversikt.

Dette har elevene krav på.

Alle barn har rett til å ha det bra på skolen. I opplæringsloven § 9a-2 står det at elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.  Hvis foreldre eller ansatte ved skolen har mistanke om, eller kjennskap til, at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken med en gang, og ledelsen skal varsles. 

Plan mot mobbing og krenkelser.

Hurdal skole har utarbeidet en egen plan mot mobbing og krenkelser.

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing 2021-2022.pdf

Varslingsskjema §9a-4 - elev.pdf

Varslingsskjema §9a-5 - ansatt.pdf

Trenger du hjelp eller mer informasjon?

Informasjon til elever og foreldre om skolemiliø

 Jeg mistenker at barnet mitt opplever mobbing, hva kan jeg se etter? 

Guide til foreldre med barn som ikke har det bra på skolen 

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

Regjeringen- læringsmiliø og mobbing

Ombudet for barn og unge i Viken 

 

 

 


Publisert: 17.11.2021 12:52:05
Sist endret: 30.05.2022 13:01