Innhold

Hva er SLT modellen

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

SLT koordinator

SLT-koordinatorens viktigste oppgaver kan beskrives med fire nøkkeltemaer:

  • Identifisere problemområder
  • Innhente og formidle kunnskap
  • Initiere tiltak – gi ansvar
  • Aktiv samordning

Mer om SLT modellen

Kontaktinfo

SLT koordinator:

Lise Lotte Solberg

Epost: lise.lotte.solberg@hurdal.kommune.no

Telefon: 95056595


Publisert: 12.06.2023 13:25:41
Sist endret: 12.06.2023 13:43